ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΛ. 62 Μαρτύρων 200
Ηράκλειο Κρήτης
Τ.Κ. 71303
Τήλ : 2810 316297
Fax : 2810 263294


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΦΜ: 095700548
ΔΟΥ: Α' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Γ.Ε.ΜΗ.: 077148327000
Ισολογισμός 2012
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2014
ΑΦΟΙ ΛΥΡΩΝΗ Ε.Π.Ε. - All rights reserved