Εξοπλισμός

  • Γεωδαιτικός Σταθμός South NTS-365R
  • Ψηφιακό κρουσίμετρο σκυροδέματος Proseq SilverSchmidt Type ST N
  • Όργανο ανίχνευσης οπλισμόυ, μέτρησης επικάλυψης και διαμέτρου Proseq Profoscope +
  • Αποστασιόμετρο Leica Disto d5