Υπηρεσίες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει:

 • έκδοση οικοδομικών αδειών
 • μεμονωμένες μελέτες (στατικές κλπ.)
 • αποτυπώσεις υφισταμένων κτιριακών έργων
 • έκδοση αδειών λειτουργίας επαγγελματικών χώρων
 • τοπογραφικά διαγράμματα
 • νομιμοποιήσεις – τακτοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών
 • επίβλεψη τεχνικών έργων
 • κατασκευή κτιριακών έργων και ειδικών κατασκευών
 • επισκευές και ενισχύσεις κτιρίων
 • στεγανώσεις κτιρίων
 • τεχνικά έργα που αφορούν σε ανακαινίσεις κτιρίων και ανακατασκευές